Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over de geboden zorg? Of heeft u een andere klacht?

1. Maak het bespreekbaar bij uw behandelde huidtherapeut.

De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met de huidtherapeut bij wie onder behandeling bent. Het is goed mogelijk dat uw huidtherapeut niet beseft dat u ontevreden bent over de geleverde zorg. Of dat er sprake is van een misverstand. Meestal leidt een gesprek met uw huidtherapeut al tot een oplossing.

2. Het is goed mogelijk dat u samen met de huidtherapeut niet tot de gewenste oplossing komt of dat u liever geen gesprek aan wilt gaan, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachten-geschillenregeling Paramedici. De klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht en kan u helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Op de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u formulier en nader uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. Heeft u vragen dan is het mogelijk om het klachten loket via e-mail of telefonisch te benaderen.

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
+31 (0)33 421 61 89