Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Huidtherapie SkinMedic

SkinMedic verwerkt en bewaart de persoons- en medische gegevens volgens de nieuwe wet- en regelgeving. Deze gegevens heeft SkinMedic nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De volgende gegevens zullen aan bod komen:

Huidtherapie SkinMedic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adres, huisnummer, postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer en e-mailadres;
– IP-adres;
– Geboortedatum;
– Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
– BSN-nummer;
– Verzekerden nummer (zorgverzekeringsgegevens);
– Huisarts;
– Medische achtergrond;
– Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel;
– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging.

Waarom zijn deze gegevens van belang voor SkinMedic?

SkinMedic heeft uw persoonsgegevens nodig indien SkinMedic met u contact wilt opnemen per telefoon, e-mail en/of post. SkinMedic kan uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening. Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens én verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenspraak met u) uw huisarts benaderen ter rapportage, intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Bewaring van de persoons- en medische gegevens

Volgens de wet en regelgeving (WGBO) is SkinMedic verplicht om uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen met andere partijen en/of derden

De persoons- en medische gegevens worden alléén verstrekt aan derden (zorgverzekeraars, huisarts, overige (para)medische zorgverleners) door SkinMedic indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen moet er een aanleiding zijn voor het verstrekken van de gegevens die betrekking hebben tot de uitvoering van de huidtherapeutische zorg.

Websitebezoek www.huidtherapieskinmedic.nl

Op de website van SkinMedic worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, dedatum en het tijdstip waarop u de website van SkinMedic bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de Huidtherapie SkinMedic website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SkinMedic gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Google Analytics

SkinMedic maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de SkinMedic website terecht zijn gekomen en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de volgende gegevens per IP-adres verstrekken:
§ Geslacht;
§ Woonplaats;
§ Leeftijdscategorie;
§ Interesses;
§ Welke gedragsstroom op website vertoond.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidtherapie SkinMedic heeft hier geen invloed op. Huidtherapie SkinMedic heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidtherapie SkinMedic verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten en/of doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het volgende adres:
Van Ostadestraat 200, 2526GJ te Den Haag.

Beveiliging persoons- en medische gegevens

De website van Huidtherapie SkinMedic maakt gebruik van eenbetrouwbaar SSL Certificaat om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.
Huidtherapie SkinMedic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen.
Huidtherapie SkinMedic maakt gebruikt van huidtherapeutische software Skinadmin om persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslagleggen en documenteren.

Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wilt over de beveiliging, van en door Huidtherapie SkinMedic verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

Huidtherapie SkinMedic- Hoofdkantoor
T.a.v. Mevrouw A.S. Ahmed
Vaillantlaan 410
2526HW Den Haag
0615421315

Wat houdt huidtherapie in?

Een huidtherapeut is een paramedische specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. De huidtherapeut heeft hiervoor een 4-jarige HBO opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool.

Huidtherapeuten vallen onder artikel 34 van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. In artikel 34 staan de deskundigheidsgebieden en opleidingseisen omschreven. Wie een diploma heeft dat aan de eisen voldoet, heeft recht op het voeren van de beschermde opleidingstitel. Een dergelijke titel geeft aan dat de drager deskundig is op een bepaald terrein van de gezondheidszorg.

De huidtherapeut staat tevens ingeschreven in het kwaliteitsregister van paramedici. Om geregistreerd te kunnen blijven in het kwaliteitsregister van paramedici is het nodig dat de huidtherapeut zichzelf gaat bijscholen en congressen volgt. Iedere vijf jaar is de huidtherapeut verplicht om zich opnieuw te registreren om het beroep huidtherapie te kunnen blijven uitoefenen.

Verwijzingen & Vergoedingen

Huidtherapeuten werken samen met huisartsen en medisch specialisten, zoals dermatologen en plastische chirurgen. De huidtherapeut houdt de arts op de hoogte van de voortgang van de behandeling. Veel van de aangeboden behandelingen komen in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de (aanvullende) zorgverzekering, de indicatie en de behandeling.

Sinds 2011 is de huidtherapeut direct toegankelijk voor de cliënt. Het is voor de cliënt niet noodzakelijk om een verwijzing aan te vragen bij de arts of specialist. Zowel met als zonder verwijzing zal er een algemene intake met u worden gehouden die bestaat uit een uitgebreid screeningsonderzoek. Indien u wel een verwijsbrief nodig heeft zal de huidtherapeut u hiervan op de hoogte stellen.

De vergoeding die u eventueel voor uw huidtherapeutische behandeling kunt krijgen hangt samen met verschillende factoren. De belangrijkste is hoe u bent verzekerd. In de meeste gevallen heeft u een aanvullende verzekering nodig. Daarnaast is de vergoeding afhankelijk van de indicatie waarmee u bij de huidtherapeut komt. Indien u vragen heeft over de vergoedingen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over de geboden zorg? Of heeft u een andere klacht?

1. Maak het bespreekbaar bij uw behandelende huidtherapeut.

De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met de huidtherapeut bij wie onder behandeling bent. Wellicht realiseert  uw huidtherapeut zich niet dat u ontevreden bent over de geleverde zorg, of er is sprake van een misverstand. Meestal leidt een gesprek met uw huidtherapeut al tot een oplossing.

2. Het is mogelijk dat u samen met de huidtherapeut niet tot de gewenste oplossing komt of dat u liever geen gesprek aan wilt gaan. U kunt uw klacht indienen bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici. De klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht en kan u helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Op de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een formulier en verdere uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. Heeft u vragen dan is het mogelijk om het klachtenloket via e-mail of telefonisch te benaderen.

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
+31 (0)33 421 61 89